Seminari: “L’estudi de la literatura popular catalana avui”

Laboratori de Filologia Catalana; Edifici Ramon Llull (Campus UIB), de 9.15 a 17h. (veure cartell adjunt).

L’estudi de la literatura popular catalana avui

 

9.15h: Presentació

9.30h: Jaume Guiscafrè (UIB): “Les bases teòriques dels folkloristes insulars: d’Antoni M. Alcover als profans il·lustrats”

10.00h: Caterina Valriu (UIB): “La presència del folklore en les revistes culturals de les Illes Balears (1975–2000)”

10.30h: Emili Samper (URV): “Romanticisme(s) i folklore(s) a Catalunya”

11.00h: Pausa

11.30h: Carme Oriol (URV): “Un recorregut per la història de la literatura popular a Catalunya: des dels anys 70 del segle xx fins als nostres dies”

12.00h: Vicent Vidal (UA): “Aspectes revisats o ampliats sobre les primeres etapes del folklore valencià”

12.30h: Joan Borja (U): “Cançons, cançoners i cançonaires en la literatura popular valenciana”

16.00h Martine Berthelot (Universitat de Perpinyà): “La desclosa de la literatura oral al Rosselló i els models francesos (segle xix)”

16.30h: August Bover (UB): “La literatura popular algueresa i els seus col·lectors”

17.00h  Pausa

17.30h / 19.30h Seminari de treball per als membres del projecte “L’estudi diacrònic de la literatura popular catalana: fons inèdits i recursos a la xarxa”, FFI2015-64128-P (MINECO/FEDER)

 

Organitzen: Arxiu de Folklore del Departament de Filologia Catalana de la URV i Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB.

Amb el suport del projecte de recerca “L’estudi diacrònic de la literatura popular catalana: fons inèdits i recursos a la xarxa”, FFI2015-64128-P (MINECO/FEDER), i del Grup de Recerca Identitats en la Literatura Catalana (GRILC), 2014 SGR 755 de l’AGAUR.

Data de l'esdeveniment: 28/04/2017

Data de publicació: Wed Apr 26 12:47:00 CEST 2017