VI Seminari d'Estudi Medievals: La ciutat medieval. Art, història i literatura

Organitzat pel Grup de Recerca en Estudis Medievals (GRESMED), Departament en Ciències Històriques i Teoria de les Arts; Departament de Filologia Catalana i Lingüística General i amb el suport del Servei d'Activitats Culturals i de la Facultat de Filosofia i Lletres

 Els dies 9, 16 i 23 de març de 2018 a la Sala d'actes de Sa Riera

Programa:

9 de març de 2018
9.30 h. Obertura del curs. Presentació
10 h. Giovanna Valenzano (Universitat de Pàdua): «Palazzi turriti, nobili dimore e case di artigiani e mercanti. Il volto della città medievale in Italia»
11 h. Pausa
11.30 h. Magdalena Riera Frau (arqueòloga, Ajuntament de Palma): «Les traces de Madina Mayurqa a la ciutat medieval de la postconquesta»
12.30 h. Gabriel Ensenyat Pujol (UIB): «La ciutat de Mallorca en festa: la visita de Carles I el 1541»
13.30 h. Debat


16 de març de 2018

10 h. Maria Barceló Crespí (UIB): «Seguint el curs de la Riera dins la ciutat de Mallorca medieval: els espais i les gents»
11 h. Pausa
11.30 h. Xavier Renedo i Puig (Universitat de Girona): «“Ciutat és congregació concordant de moltes persones participants, e tractants e vivents ensems” (ciutat i ciutadans en el Dotzè del Crestià d'Eiximenis)»
12.30 h. Josep Morata Socias (UIB): «Una aproximación a las transformaciones de la morfología urbana entre la época tardorromana a la altomedieval»
13.30 h. Debat


23 de març de 2018
10 h. Miquel Àngel Capellà Galmés (UIB): «Transformació i gènesi de la morfologia urbana baixmedieval: una selecció d'exemples»
11 h. Pausa
11.30 h. Rafael Narbona Vizcaíno (Universitat de València): «El temps dels joves: desordre, burles i festa a la ciutat medieval»
12.30 h. Júlia Roman Quetglas (UIB): «Prats, horts i vergers a la ciutat de Mallorca a la baixa edat mitjana»
13.30 h. Debat

 

Coordinació i contacte:
Magdalena Cerdà: m.cerda@uib.es
Antònia Juan: antonia.juan@uib.es

Inscripció:
Per inscriure-us al curs visitau la web del
SAC: sac.uib.cat

Preus
20 euros: comunitat universitària
40 euros: persones externes
Crèdits de formació permanent del professorat sol·licitats

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 09/03/2018

Data de publicació: Fri Feb 23 14:24:00 CET 2018