Sistema de Garantia de Qualitat

Grau d'Estudis Anglesos

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumna
  • Marina Caldés Contreras

Rendició de comptes i transparència

Grau de Filosofia

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumna
  • Elena Serra Cabrer

 

Rendició de comptes i transparència

Grau de Geografia

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumne
  • Miquel Galmés Riera

Rendició de comptes i transparència

Grau d'Història

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumne
  • Cristina Núñez Frau

 

Rendició de comptes i transparència

Grau d'Història de l'Art (Pla 2014)

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumna
  • Concepció Gené Cerdó

 

Rendició de comptes i transparència

Procés Document Data/
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats - Grau d'Història de l'Art (Pla 2014) 28/06/2017
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2015-16) - Grau d'Història de l'Art (Pla 2014) 23/06/2017
Acreditació Informe final d'acreditació - Grau d'Història de l'Art (Pla 2014) 26/05/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació - Grau d'Història de l'Art (Pla 2014) 01/07/2016
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2014-15) - Grau d'Història de l'Art (Pla 2014) 04/03/2016
Seguiment Informe de seguiment extern (2013-14) - Grau d'Història de l'Art (Pla 2014) 29/07/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2013-14) - Grau d'Història de l'Art (Pla 2014) 13/02/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2012-13) - Grau d'Història de l'Art (Pla 2014) 18/02/2014
Seguiment Informe de seguiment extern (2011-12) - Grau d'Història de l'Art (Pla 2014) 15/11/2013
Verificació Memòria primera modificació - Grau d'Història de l'Art (Pla 2014) 18/07/2013
Verificació Informe primera modificació - Grau d'Història de l'Art (Pla 2014) 18/07/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2011-12) - Grau d'Història de l'Art (Pla 2014) 06/02/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2010-11) - Grau d'Història de l'Art (Pla 2014) 26/01/2012
Verificació Alta inicial. Resolució del Consell de Ministres - Grau d'Història de l'Art (Pla 2014) 04/09/2009
Verificació Memòria del títol oficial - Grau d'Història de l'Art (Pla 2014) 29/05/2009
Verificació Informe final de verificació - Grau d'Història de l'Art (Pla 2014) 29/05/2009

Grau d'Història de l'Art (Pla 2009)

Grau de Llengua i Literatura Catalanes

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal Docent i Investigador
Personal d'Administració i Serveis
Alumne
  • Pere Garau Borràs

Rendició de comptes i transparència

Procés Document Data/
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 28/06/2017
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2015-16) - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 23/06/2017
Acreditació Informe final d'acreditació - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 28/04/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 01/07/2016
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2014-15) - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 04/03/2016
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2013-14) - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 13/02/2015
Verificació Memòria segona modificació - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 30/07/2014
Verificació Informe segona modificació - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 30/07/2014
Seguiment Informe de seguiment extern (2012-13) - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 05/06/2014
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2012-13) - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 18/02/2014
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2011-12) - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 06/02/2013
Seguiment Informe de seguiment extern (2010-11) - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 27/06/2012
Verificació Memòria primera modificació - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 21/06/2012
Verificació Informe primera modificació - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 21/06/2012
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2010-11) - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 26/01/2012
Verificació Alta inicial. Resolució del Consell de Ministres - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 04/09/2009
Verificació Memòria del títol oficial - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 04/05/2009
Verificació Informe final de verificació - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 04/05/2009

Grau de Llengua i Literatura Espanyoles

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumne
  • Óscar Merino Marchante

Rendició de comptes i transparència

Procés Document Data/
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 28/06/2017
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2015-16) - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 23/06/2017
Acreditació Informe final d'acreditació - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 28/04/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 01/07/2016
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2014-15) - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 04/03/2016
Seguiment Informe de seguiment extern (2013-14) - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 29/07/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2013-14) - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 15/02/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2012-13) - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 18/02/2014
Seguiment Informe de seguiment extern (2011-12) - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 15/11/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2011-12) - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 06/02/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2010-11) - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 26/01/2012
Verificació Informe primera modificació - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 12/05/2011
Verificació Memòria primera modificació - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 05/05/2011
Verificació Alta inicial. Resolució del Consell de Ministres - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 04/09/2009
Verificació Memòria del títol oficial - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 04/05/2009
Verificació Informe final de verificació - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 04/05/2009

Grau de Treball Social

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumna
  • Margalida Amador

 

Rendició de comptes i transparència

Procés Document Data/
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats - Grau de Treball Social 28/06/2017
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2015-16) - Grau de Treball Social 23/06/2017
Acreditació Informe final d'acreditació - Grau de Treball Social 08/05/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació - Grau de Treball Social 01/07/2016
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2014-15) - Grau de Treball Social 04/03/2016
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2013-14) - Grau de Treball Social 13/02/2015
Verificació Memòria segona modificació - Grau de Treball Social 23/12/2014
Verificació Informe segona modificació - Grau de Treball Social 23/12/2014
Seguiment Informe de seguiment extern (2012-13) - Grau de Treball Social 05/06/2014
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2012-13) - Grau de Treball Social 18/02/2014
Verificació Memòria primera modificació - Grau de Treball Social 12/11/2013
Verificació Informe primera modificació - Grau de Treball Social 12/11/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2011-12) - Grau de Treball Social 06/02/2013
Seguiment Informe de seguiment extern (2010-11) - Grau de Treball Social 27/06/2012
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2010-11) - Grau de Treball Social 26/01/2012
Verificació Alta inicial. Resolució del Consell de Ministres - Grau de Treball Social 30/10/2009
Verificació Memòria del títol oficial - Grau de Treball Social 25/06/2009
Verificació Informe final de verificació - Grau de Treball Social 25/06/2009