Mariana Ripoll Fonollar

La meva universitat: Universitat de les Illes Balears (UIB).
Nom de l’universitat visitada amb el programa de mobilitat: Karl-Franzens-Universität (Graz, Àustria).

 

 

Erasmus és:

Aventura; provar coses noves.
Conèixer gent d’altres cultures
I cultures d’altra gent,
Gent, que com estrella fugaç, enlluerna, però passa i se’n va,
I gent que, deixant empremta, roman perquè enlloc d’enlluernar il·lumina.
Erasmus és heterogeneïtat; rompre rutines.
Erasmus és viatjar, conèixer i experimentar.
Erasmus és novetat i curiositat;
amb petites dosis de por i dubte,
Que valen la pena afrontar.
Erasmus és construir famílies i voler quedar,
Erasmus és riure i viure;
És Xampurrejar altres llengües i,
És tornar a enviar cartes I rebre postals.
Erasmus és rompre regles, divertir-se i també estudiar.
Erasmus és guanyar: coneixements i persones;
Fer currículum−acadèmic i personal−
Erasmus és fer camí al caminar; créixer.
Erasmus és formar-se i ha de viure’s.
L’Erasmus hauria de ser un requisit i no allò que altres et puguin contar.
L’Erasmus s’ha d’experimentar.
L’Erasmus, amics i amigues, és una experiència a recomanar.