Escoltar

Sistema de Garantia de Qualitat

Grau d'Estudis Anglesos

La qualitat a la Facultat de Filosofia i Lletres

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
  • Marina Caldés Contreras

Rendició de comptes i transparència

Procés Document Data/
Verificació BOE Pla d'estudis segona modificació - Grau d'Estudis Anglesos 29/01/2019
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) - Grau d'Estudis Anglesos 23/03/2018
Acreditació Resolució del Consell de Ministres - Grau d'Estudis Anglesos 28/06/2017
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2015-16) - Grau d'Estudis Anglesos 23/06/2017
Acreditació Informe final d'acreditació - Grau d'Estudis Anglesos 28/04/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació - Grau d'Estudis Anglesos 01/07/2016
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2014-15) - Grau d'Estudis Anglesos 04/03/2016
Seguiment Informe de seguiment extern (2013-14) - Grau d'Estudis Anglesos 29/07/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2013-14) - Grau d'Estudis Anglesos 13/02/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2012-13) - Grau d'Estudis Anglesos 18/02/2014
Seguiment Informe de seguiment extern (2011-12) - Grau d'Estudis Anglesos 15/11/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2011-12) - Grau d'Estudis Anglesos 06/02/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2010-11) - Grau d'Estudis Anglesos 26/01/2012
Verificació Memòria primera modificació - Grau d'Estudis Anglesos 05/05/2011
Verificació Informe primera modificació - Grau d'Estudis Anglesos 05/05/2011
Verificació BOE Pla d'estudis verificat - Grau d'Estudis Anglesos 02/03/2010
Verificació Alta inicial. Resolució del Consell de Ministres - Grau d'Estudis Anglesos 04/09/2009
Verificació Memòria del títol oficial - Grau d'Estudis Anglesos 12/05/2009
Verificació Informe final de verificació - Grau d'Estudis Anglesos 12/05/2009
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern - Grau d'Estudis Anglesos -

Grau de Filosofia

La qualitat a la Facultat de Filosofia i Lletres

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
  • Daniel García Giménez

 

Rendició de comptes i transparència

Procés Document Data/
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2017-18) - Grau de Filosofia 19/06/2019
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) - Grau de Filosofia 23/03/2018
Acreditació Resolució del Consell de Ministres - Grau de Filosofia 28/06/2017
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2015-16) - Grau de Filosofia 23/06/2017
Acreditació Informe final d'acreditació - Grau de Filosofia 26/05/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació - Grau de Filosofia 01/07/2016
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2014-15) - Grau de Filosofia 04/03/2016
Seguiment Informe de seguiment extern (2013-14) - Grau de Filosofia 29/07/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2013-14) - Grau de Filosofia 13/02/2015
Verificació Memòria primera modificació - Grau de Filosofia 01/10/2014
Verificació Informe primera modificació - Grau de Filosofia 01/10/2014
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2012-13) - Grau de Filosofia 18/02/2014
Seguiment Informe de seguiment extern (2011-12) - Grau de Filosofia 15/11/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2011-12) - Grau de Filosofia 06/02/2013
Seguiment Informe de seguiment extern (2010-11) - Grau de Filosofia 27/06/2012
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2010-11) - Grau de Filosofia 26/01/2012
Verificació BOE Pla d'estudis verificat - Grau de Filosofia 02/03/2010
Verificació Alta inicial. Resolució del Consell de Ministres - Grau de Filosofia 04/09/2009
Verificació Memòria del títol oficial - Grau de Filosofia 29/05/2009
Verificació Informe final de verificació - Grau de Filosofia 29/05/2009

Grau de Geografia

La qualitat a la Facultat de Filosofia i Lletres

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
  • Marc Fuster Uguet

Rendició de comptes i transparència

Procés Document Data/
Verificació Memòria segona modificació - Grau de Geografia 20/12/2018
Verificació Informe segona modificació - Grau de Geografia 20/12/2018
Seguiment Informe de seguiment extern (2016-17) - Grau de Geografia 24/09/2018
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) - Grau de Geografia 23/03/2018
Acreditació Resolució del Consell de Ministres - Grau de Geografia 28/06/2017
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2015-16) - Grau de Geografia 23/06/2017
Acreditació Informe final d'acreditació - Grau de Geografia 26/05/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació - Grau de Geografia 01/07/2016
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2014-15) - Grau de Geografia 04/03/2016
Seguiment Informe de seguiment extern (2013-14) - Grau de Geografia 29/07/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2013-14) - Grau de Geografia 13/02/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2012-13) - Grau de Geografia 18/02/2014
Verificació Memòria primera modificació - Grau de Geografia 26/12/2013
Verificació Informe primera modificació - Grau de Geografia 26/12/2013
Seguiment Informe de seguiment extern (2011-12) - Grau de Geografia 30/07/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2011-12) - Grau de Geografia 06/02/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2010-11) - Grau de Geografia 26/01/2012
Verificació BOE Pla d'estudis verificat - Grau de Geografia 28/06/2010
Verificació Alta inicial. Resolució del Consell de Ministres - Grau de Geografia 04/09/2009
Verificació Memòria del títol oficial - Grau de Geografia 05/06/2009
Verificació Informe final de verificació - Grau de Geografia 05/06/2009

Grau de Geografia (Pla 2009)

La qualitat a la Facultat de Filosofia i Lletres

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
  • Marc Fuster Uguet

Rendició de comptes i transparència

Procés Document Data/
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2017-18) - Grau de Geografia (Pla 2009) 19/06/2019
Verificació Memòria segona modificació - Grau de Geografia (Pla 2009) 20/12/2018
Verificació Informe segona modificació - Grau de Geografia (Pla 2009) 20/12/2018
Seguiment Informe de seguiment extern (2016-17) - Grau de Geografia (Pla 2009) 24/09/2018
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) - Grau de Geografia (Pla 2009) 23/03/2018
Acreditació Resolució del Consell de Ministres - Grau de Geografia (Pla 2009) 28/06/2017
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2015-16) - Grau de Geografia (Pla 2009) 23/06/2017
Acreditació Informe final d'acreditació - Grau de Geografia (Pla 2009) 26/05/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació - Grau de Geografia (Pla 2009) 01/07/2016
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2014-15) - Grau de Geografia (Pla 2009) 04/03/2016
Seguiment Informe de seguiment extern (2013-14) - Grau de Geografia (Pla 2009) 29/07/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2013-14) - Grau de Geografia (Pla 2009) 13/02/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2012-13) - Grau de Geografia (Pla 2009) 18/02/2014
Verificació Memòria primera modificació - Grau de Geografia (Pla 2009) 26/12/2013
Verificació Informe primera modificació - Grau de Geografia (Pla 2009) 26/12/2013
Seguiment Informe de seguiment extern (2011-12) - Grau de Geografia (Pla 2009) 30/07/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2011-12) - Grau de Geografia (Pla 2009) 06/02/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2010-11) - Grau de Geografia (Pla 2009) 26/01/2012
Verificació BOE Pla d'estudis verificat - Grau de Geografia (Pla 2009) 28/06/2010
Verificació Alta inicial. Resolució del Consell de Ministres - Grau de Geografia (Pla 2009) 04/09/2009
Verificació Memòria del títol oficial - Grau de Geografia (Pla 2009) 05/06/2009
Verificació Informe final de verificació - Grau de Geografia (Pla 2009) 05/06/2009

Grau d'Història

La qualitat a la Facultat de Filosofia i Lletres

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
  • Antoni Bonet Robeta

 

Rendició de comptes i transparència

Procés Document Data/
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2017-18) - Grau d'Història 19/06/2019
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) - Grau d'Història 23/03/2018
Verificació Resolució del Consell d'Universitats - Grau d'Història 28/06/2017
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2015-16) - Grau d'Història 23/06/2017
Acreditació Informe final d'acreditació - Grau d'Història 28/04/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació - Grau d'Història 01/07/2016
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2014-15) - Grau d'Història 04/03/2016
Seguiment Informe de seguiment extern (2013-14) - Grau d'Història 29/07/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2013-14) - Grau d'Història 13/02/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2012-13) - Grau d'Història 18/02/2014
Seguiment Informe de seguiment extern (2011-12) - Grau d'Història 15/11/2013
Verificació Memòria primera modificació - Grau d'Història 15/07/2013
Verificació Informe primera modificació - Grau d'Història 15/07/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2011-12) - Grau d'Història 06/02/2013
Seguiment Informe de seguiment extern (2010-11) - Grau d'Història 27/06/2012
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2010-11) - Grau d'Història 26/01/2012
Verificació BOE Pla d'estudis verificat - Grau d'Història 02/03/2010
Verificació Alta inicial. Resolució del Consell de Ministres - Grau d'Història 04/09/2009
Verificació Memòria del títol oficial - Grau d'Història 04/05/2009
Verificació Informe final de verificació - Grau d'Història 04/05/2009

Grau d'Història de l'Art (Pla 2014)

La qualitat a la Facultat de Filosofia i Lletres

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
  • Maria Antònia Grimalt Bosch

 

Rendició de comptes i transparència

Procés Document Data/
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2017-18) - Grau d'Història de l'Art (Pla 2014) 19/06/2019
Verificació BOE Pla d'estudis primera modificació - Grau d'Història de l'Art (Pla 2014) 29/01/2019
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) - Grau d'Història de l'Art (Pla 2014) 23/03/2018
Acreditació Resolució del Consell de Ministres - Grau d'Història de l'Art (Pla 2014) 28/06/2017
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2015-16) - Grau d'Història de l'Art (Pla 2014) 23/06/2017
Acreditació Informe final d'acreditació - Grau d'Història de l'Art (Pla 2014) 26/05/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació - Grau d'Història de l'Art (Pla 2014) 01/07/2016
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2014-15) - Grau d'Història de l'Art (Pla 2014) 04/03/2016
Seguiment Informe de seguiment extern (2013-14) - Grau d'Història de l'Art (Pla 2014) 29/07/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2013-14) - Grau d'Història de l'Art (Pla 2014) 13/02/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2012-13) - Grau d'Història de l'Art (Pla 2014) 18/02/2014
Seguiment Informe de seguiment extern (2011-12) - Grau d'Història de l'Art (Pla 2014) 15/11/2013
Verificació Memòria primera modificació - Grau d'Història de l'Art (Pla 2014) 18/07/2013
Verificació Informe primera modificació - Grau d'Història de l'Art (Pla 2014) 18/07/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2011-12) - Grau d'Història de l'Art (Pla 2014) 06/02/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2010-11) - Grau d'Història de l'Art (Pla 2014) 26/01/2012
Verificació BOE Pla d'estudis verificat - Grau d'Història de l'Art (Pla 2014) 02/03/2010
Verificació Alta inicial. Resolució del Consell de Ministres - Grau d'Història de l'Art (Pla 2014) 04/09/2009
Verificació Memòria del títol oficial - Grau d'Història de l'Art (Pla 2014) 29/05/2009
Verificació Informe final de verificació - Grau d'Història de l'Art (Pla 2014) 29/05/2009

Grau d'Història de l'Art (Pla 2009)

Grau de Llengua i Literatura Catalanes

La qualitat a la Facultat de Filosofia i Lletres

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal Docent i Investigador
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
  • Pere Garau Borràs

Rendició de comptes i transparència

Procés Document Data/
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2017-18) - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 19/06/2019
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 23/03/2018
Acreditació Resolució del Consell de Ministres - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 28/06/2017
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2015-16) - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 23/06/2017
Acreditació Informe final d'acreditació - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 28/04/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 01/07/2016
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2014-15) - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 04/03/2016
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2013-14) - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 13/02/2015
Verificació Memòria segona modificació - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 30/07/2014
Verificació Informe segona modificació - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 30/07/2014
Seguiment Informe de seguiment extern (2012-13) - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 05/06/2014
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2012-13) - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 18/02/2014
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2011-12) - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 06/02/2013
Seguiment Informe de seguiment extern (2010-11) - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 27/06/2012
Verificació Memòria primera modificació - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 21/06/2012
Verificació Informe primera modificació - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 21/06/2012
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2010-11) - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 26/01/2012
Verificació BOE Pla d'estudis verificat - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 02/03/2010
Verificació Alta inicial. Resolució del Consell de Ministres - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 04/09/2009
Verificació Memòria del títol oficial - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 04/05/2009
Verificació Informe final de verificació - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 04/05/2009

Grau de Llengua i Literatura Espanyoles

La qualitat a la Facultat de Filosofia i Lletres

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
  • Óscar Merino Marchante

 

Rendició de comptes i transparència

Procés Document Data/
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2017-18) - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 19/06/2019
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 23/03/2018
Acreditació Resolució del Consell de Ministres - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 28/06/2017
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2015-16) - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 23/06/2017
Acreditació Informe final d'acreditació - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 28/04/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 01/07/2016
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2014-15) - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 04/03/2016
Seguiment Informe de seguiment extern (2013-14) - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 29/07/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2013-14) - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 15/02/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2012-13) - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 18/02/2014
Seguiment Informe de seguiment extern (2011-12) - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 15/11/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2011-12) - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 06/02/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2010-11) - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 26/01/2012
Verificació Informe primera modificació - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 12/05/2011
Verificació Memòria primera modificació - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 05/05/2011
Verificació BOE Pla d'estudis verificat - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 02/03/2010
Verificació Alta inicial. Resolució del Consell de Ministres - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 04/09/2009
Verificació Memòria del títol oficial - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 04/05/2009
Verificació Informe final de verificació - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 04/05/2009

Grau de Treball Social

La qualitat a la Facultat de Filosofia i Lletres

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
  • Maria Victòria Jaume Seguí

 

Rendició de comptes i transparència

Procés Document Data/
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2017-18) - Grau de Treball Social 19/06/2019
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) - Grau de Treball Social 23/03/2018
Acreditació Resolució del Consell de Ministres - Grau de Treball Social 28/06/2017
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2015-16) - Grau de Treball Social 23/06/2017
Acreditació Informe final d'acreditació - Grau de Treball Social 08/05/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació - Grau de Treball Social 01/07/2016
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2014-15) - Grau de Treball Social 04/03/2016
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2013-14) - Grau de Treball Social 13/02/2015
Verificació Memòria segona modificació - Grau de Treball Social 23/12/2014
Verificació Informe segona modificació - Grau de Treball Social 23/12/2014
Seguiment Informe de seguiment extern (2012-13) - Grau de Treball Social 05/06/2014
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2012-13) - Grau de Treball Social 18/02/2014
Verificació Memòria primera modificació - Grau de Treball Social 12/11/2013
Verificació Informe primera modificació - Grau de Treball Social 12/11/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2011-12) - Grau de Treball Social 06/02/2013
Seguiment Informe de seguiment extern (2010-11) - Grau de Treball Social 27/06/2012
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2010-11) - Grau de Treball Social 26/01/2012
Verificació BOE Pla d'estudis verificat - Grau de Treball Social 28/06/2010
Verificació Alta inicial. Resolució del Consell de Ministres - Grau de Treball Social 30/10/2009
Verificació Memòria del títol oficial - Grau de Treball Social 25/06/2009
Verificació Informe final de verificació - Grau de Treball Social 25/06/2009