Jornada de Lingüística Anglesa "Studying varieties of English in the 21st century: Digital humanities and linguistic globalization"

Organització: Lucía Loureiro Porto i Cristina Suárez Gómez

Dia: 8 de maig de 2023

On: Edifici Ramon Llull (Sala de Graus)

SESSIÓ 1: 9.30-11 h

Linguistic Globalization in Varieties of English as First, Second and Foreign Language a càrrec de Manfred Krug (Universitat de Bamberg)

 

SESSIÓ 2: 11.30 - 13 h

Corpus Linguistics, Digital Humanities, and the Problem of Register a cârrec de Turo Hiltunen (Universitat d'Hèlsinki)

Data de l'esdeveniment: 08/05/2023

Data de publicació: 08/05/2023