Sistema de Garantia de Qualitat

Grau d'Estudis Anglesos

La qualitat a la Facultat de Filosofia i Lletres

Comissiˇ de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
  • Paula Nebot Sastre

 

Rendiciˇ de comptes i transparŔncia

ProcÚs Documents/any acadŔmic Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment (2022-23) - Grau d'Estudis Anglesos 19/03/2024
Acreditaciˇ Resoluciˇ del Consell d'Universitats - Grau d'Estudis Anglesos 30/05/2023
Acreditaciˇ Informe final d'acreditaciˇ - Grau d'Estudis Anglesos 23/03/2023
Seguiment Informe anual de seguiment (2021-22) - Grau d'Estudis Anglesos 20/03/2023
Acreditaciˇ Informe d'autoavaluaciˇ - Grau d'Estudis Anglesos 03/10/2022
Seguiment Informe anual de seguiment (2019-20) - Grau d'Estudis Anglesos 22/12/2021
Seguiment Informe de seguiment extern (2018-19) - Grau d'Estudis Anglesos 22/12/2020
Seguiment Informe anual de seguiment (2018-19) - Grau d'Estudis Anglesos 15/07/2020
Seguiment Informe anual de seguiment (2017-18) - Grau d'Estudis Anglesos 19/06/2019
Verificaciˇ BOE Pla d'estudis segona modificaciˇ - Grau d'Estudis Anglesos 29/01/2019
Seguiment Informe anual de seguiment (2016-17) - Grau d'Estudis Anglesos 23/03/2018
Acreditaciˇ Resoluciˇ del Consell d'Universitats - Grau d'Estudis Anglesos 28/06/2017
Seguiment Informe anual de seguiment (2015-16) - Grau d'Estudis Anglesos 23/06/2017
Acreditaciˇ Informe final d'acreditaciˇ - Grau d'Estudis Anglesos 28/04/2017
Acreditaciˇ Informe d'autoavaluaciˇ - Grau d'Estudis Anglesos 01/07/2016
Seguiment Informe anual de seguiment (2014-15) - Grau d'Estudis Anglesos 04/03/2016
Seguiment Informe de seguiment extern (2013-14) - Grau d'Estudis Anglesos 29/07/2015
Seguiment Informe anual de seguiment (2013-14) - Grau d'Estudis Anglesos 13/02/2015
Seguiment Informe anual de seguiment (2012-13) - Grau d'Estudis Anglesos 18/02/2014
Seguiment Informe de seguiment extern (2011-12) - Grau d'Estudis Anglesos 15/11/2013
Seguiment Informe anual de seguiment (2011-12) - Grau d'Estudis Anglesos 06/02/2013
Seguiment Informe anual de seguiment (2010-11) - Grau d'Estudis Anglesos 26/01/2012
Verificaciˇ Mem˛ria primera modificaciˇ - Grau d'Estudis Anglesos 05/05/2011
Verificaciˇ Informe primera modificaciˇ - Grau d'Estudis Anglesos 05/05/2011
Verificaciˇ BOE Pla d'estudis verificat - Grau d'Estudis Anglesos 02/03/2010
Verificaciˇ Alta inicial. Resoluciˇ del Consell de Ministres - Grau d'Estudis Anglesos 04/09/2009
Verificaciˇ Mem˛ria del tÝtol oficial - Grau d'Estudis Anglesos 12/05/2009
Verificaciˇ Informe final de verificaciˇ - Grau d'Estudis Anglesos 12/05/2009

Grau d'Hist˛ria

La qualitat a la Facultat de Filosofia i Lletres

Comissiˇ de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
  • Maria Magdalena Rodríguez

 

Rendiciˇ de comptes i transparŔncia

ProcÚs Documents/any acadŔmic Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment (2022-23) - Grau d'Hist˛ria 19/03/2024
Acreditaciˇ Resoluciˇ del Consell d'Universitats - Grau d'Hist˛ria 18/07/2023
Acreditaciˇ Informe final d'acreditaciˇ - Grau d'Hist˛ria 14/06/2023
Seguiment Informe anual de seguiment (2021-22) - Grau d'Hist˛ria 20/03/2023
Acreditaciˇ Informe d'autoavaluaciˇ - Grau d'Hist˛ria 01/11/2022
Seguiment Informe anual de seguiment (2019-20) - Grau d'Hist˛ria 22/12/2021
Seguiment Informe de seguiment extern (2018-19) - Grau d'Hist˛ria 22/12/2020
Seguiment Informe anual de seguiment (2018-19) - Grau d'Hist˛ria 15/07/2020
Verificaciˇ BOE Pla d'estudis verificat - Grau d'Hist˛ria 17/02/2020
Seguiment Informe anual de seguiment (2017-18) - Grau d'Hist˛ria 19/06/2019
Seguiment Informe anual de seguiment (2016-17) - Grau d'Hist˛ria 23/03/2018
Verificaciˇ Resoluciˇ del Consell d'Universitats - Grau d'Hist˛ria 28/06/2017
Acreditaciˇ Resoluciˇ del Consell d'Universitats - Grau d'Hist˛ria 28/06/2017
Seguiment Informe anual de seguiment (2015-16) - Grau d'Hist˛ria 23/06/2017
Acreditaciˇ Informe final d'acreditaciˇ - Grau d'Hist˛ria 28/04/2017
Acreditaciˇ Informe d'autoavaluaciˇ - Grau d'Hist˛ria 01/07/2016
Seguiment Informe anual de seguiment (2014-15) - Grau d'Hist˛ria 04/03/2016
Seguiment Informe de seguiment extern (2013-14) - Grau d'Hist˛ria 29/07/2015
Seguiment Informe anual de seguiment (2013-14) - Grau d'Hist˛ria 13/02/2015
Seguiment Informe anual de seguiment (2012-13) - Grau d'Hist˛ria 18/02/2014
Seguiment Informe de seguiment extern (2011-12) - Grau d'Hist˛ria 15/11/2013
Verificaciˇ Mem˛ria primera modificaciˇ - Grau d'Hist˛ria 15/07/2013
Verificaciˇ Informe primera modificaciˇ - Grau d'Hist˛ria 15/07/2013
Seguiment Informe anual de seguiment (2011-12) - Grau d'Hist˛ria 06/02/2013
Seguiment Informe de seguiment extern (2010-11) - Grau d'Hist˛ria 27/06/2012
Seguiment Informe anual de seguiment (2010-11) - Grau d'Hist˛ria 26/01/2012
Verificaciˇ BOE Pla d'estudis verificat - Grau d'Hist˛ria 02/03/2010
Verificaciˇ Alta inicial. Resoluciˇ del Consell de Ministres - Grau d'Hist˛ria 04/09/2009
Verificaciˇ Mem˛ria del tÝtol oficial - Grau d'Hist˛ria 04/05/2009
Verificaciˇ Informe final de verificaciˇ - Grau d'Hist˛ria 04/05/2009

Grau d'Hist˛ria de l'Art

La qualitat a la Facultat de Filosofia i Lletres

Comissiˇ de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
  • Olívia Amengual Casado

 

Rendiciˇ de comptes i transparŔncia

ProcÚs Documents/any acadŔmic Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment (2022-23) - Grau d'Hist˛ria de l'Art 19/03/2024
Acreditaciˇ Resoluciˇ del Consell d'Universitats - Grau d'Hist˛ria de l'Art 18/07/2023
Acreditaciˇ Informe final d'acreditaciˇ - Grau d'Hist˛ria de l'Art 14/06/2023
Seguiment Informe anual de seguiment (2021-22) - Grau d'Hist˛ria de l'Art 20/03/2023
Acreditaciˇ Informe d'autoavaluaciˇ - Grau d'Hist˛ria de l'Art 01/11/2022
Seguiment Informe anual de seguiment (2019-20) - Grau d'Hist˛ria de l'Art 22/12/2021
Seguiment Informe de seguiment extern (2018-19) - Grau d'Hist˛ria de l'Art 22/12/2020
Seguiment Informe anual de seguiment (2018-19) - Grau d'Hist˛ria de l'Art 15/07/2020
Seguiment Informe anual de seguiment (2017-18) - Grau d'Hist˛ria de l'Art 19/06/2019
Verificaciˇ BOE Pla d'estudis primera modificaciˇ - Grau d'Hist˛ria de l'Art 29/01/2019
Seguiment Informe anual de seguiment (2016-17) - Grau d'Hist˛ria de l'Art 23/03/2018
Acreditaciˇ Resoluciˇ del Consell d'Universitats - Grau d'Hist˛ria de l'Art 28/06/2017
Seguiment Informe anual de seguiment (2015-16) - Grau d'Hist˛ria de l'Art 23/06/2017
Acreditaciˇ Informe final d'acreditaciˇ - Grau d'Hist˛ria de l'Art 26/05/2017
Acreditaciˇ Informe d'autoavaluaciˇ - Grau d'Hist˛ria de l'Art 01/07/2016
Seguiment Informe anual de seguiment (2014-15) - Grau d'Hist˛ria de l'Art 04/03/2016
Seguiment Informe de seguiment extern (2013-14) - Grau d'Hist˛ria de l'Art 29/07/2015
Seguiment Informe anual de seguiment (2013-14) - Grau d'Hist˛ria de l'Art 13/02/2015
Seguiment Informe anual de seguiment (2012-13) - Grau d'Hist˛ria de l'Art 18/02/2014
Seguiment Informe de seguiment extern (2011-12) - Grau d'Hist˛ria de l'Art 15/11/2013
Verificaciˇ Mem˛ria primera modificaciˇ - Grau d'Hist˛ria de l'Art 18/07/2013
Verificaciˇ Informe primera modificaciˇ - Grau d'Hist˛ria de l'Art 18/07/2013
Seguiment Informe anual de seguiment (2011-12) - Grau d'Hist˛ria de l'Art 06/02/2013
Seguiment Informe anual de seguiment (2010-11) - Grau d'Hist˛ria de l'Art 26/01/2012
Verificaciˇ BOE Pla d'estudis verificat - Grau d'Hist˛ria de l'Art 02/03/2010
Verificaciˇ Alta inicial. Resoluciˇ del Consell de Ministres - Grau d'Hist˛ria de l'Art 04/09/2009
Verificaciˇ Mem˛ria del tÝtol oficial - Grau d'Hist˛ria de l'Art 29/05/2009
Verificaciˇ Informe final de verificaciˇ - Grau d'Hist˛ria de l'Art 29/05/2009

Grau de Filosofia

La qualitat a la Facultat de Filosofia i Lletres

Comissiˇ de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal Docent i Investigador
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
  • Pilar Oliva Auré

 

Rendiciˇ de comptes i transparŔncia

ProcÚs Documents/any acadŔmic Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment (2022-23) - Grau de Filosofia 19/03/2024
Acreditaciˇ Resoluciˇ del Consell d'Universitats - Grau de Filosofia 30/05/2023
Acreditaciˇ Informe final d'acreditaciˇ - Grau de Filosofia 22/03/2023
Seguiment Informe anual de seguiment (2021-22) - Grau de Filosofia 20/03/2023
Verificaciˇ Mem˛ria segona modificaciˇ - Grau de Filosofia 02/01/2023
Verificaciˇ Informe segona modificaciˇ - Grau de Filosofia 22/12/2022
Acreditaciˇ Informe d'autoavaluaciˇ - Grau de Filosofia 01/09/2022
Seguiment Informe anual de seguiment (2019-20) - Grau de Filosofia 22/12/2021
Seguiment Informe de seguiment extern (2018-19) - Grau de Filosofia 22/12/2020
Seguiment Informe anual de seguiment (2018-19) - Grau de Filosofia 15/07/2020
Seguiment Informe anual de seguiment (2017-18) - Grau de Filosofia 19/06/2019
Seguiment Informe anual de seguiment (2016-17) - Grau de Filosofia 23/03/2018
Acreditaciˇ Resoluciˇ del Consell d'Universitats - Grau de Filosofia 28/06/2017
Seguiment Informe anual de seguiment (2015-16) - Grau de Filosofia 23/06/2017
Acreditaciˇ Informe final d'acreditaciˇ - Grau de Filosofia 26/05/2017
Acreditaciˇ Informe d'autoavaluaciˇ - Grau de Filosofia 01/07/2016
Seguiment Informe anual de seguiment (2014-15) - Grau de Filosofia 04/03/2016
Seguiment Informe de seguiment extern (2013-14) - Grau de Filosofia 29/07/2015
Seguiment Informe anual de seguiment (2013-14) - Grau de Filosofia 13/02/2015
Verificaciˇ Mem˛ria primera modificaciˇ - Grau de Filosofia 01/10/2014
Verificaciˇ Informe primera modificaciˇ - Grau de Filosofia 01/10/2014
Seguiment Informe anual de seguiment (2012-13) - Grau de Filosofia 18/02/2014
Seguiment Informe de seguiment extern (2011-12) - Grau de Filosofia 15/11/2013
Seguiment Informe anual de seguiment (2011-12) - Grau de Filosofia 06/02/2013
Seguiment Informe de seguiment extern (2010-11) - Grau de Filosofia 27/06/2012
Seguiment Informe anual de seguiment (2010-11) - Grau de Filosofia 26/01/2012
Verificaciˇ BOE Pla d'estudis verificat - Grau de Filosofia 02/03/2010
Verificaciˇ Alta inicial. Resoluciˇ del Consell de Ministres - Grau de Filosofia 04/09/2009
Verificaciˇ Mem˛ria del tÝtol oficial - Grau de Filosofia 29/05/2009
Verificaciˇ Informe final de verificaciˇ - Grau de Filosofia 29/05/2009

Grau de Geografia

La qualitat a la Facultat de Filosofia i Lletres

Comissiˇ de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
  • Pedro Monteagudo García

 

Rendiciˇ de comptes i transparŔncia

ProcÚs Documents/any acadŔmic Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment (2022-23) - Grau de Geografia 19/03/2024
Acreditaciˇ Resoluciˇ del Consell d'Universitats - Grau de Geografia 18/07/2023
Acreditaciˇ Informe final d'acreditaciˇ - Grau de Geografia 14/06/2023
Seguiment Informe anual de seguiment (2021-22) - Grau de Geografia 20/03/2023
Acreditaciˇ Informe d'autoavaluaciˇ - Grau de Geografia 21/11/2022
Seguiment Informe anual de seguiment (2019-20) - Grau de Geografia 22/12/2021
Seguiment Informe anual de seguiment (2018-19) - Grau de Geografia 15/07/2020
Verificaciˇ BOE Pla d'estudis verificat - Grau de Geografia 17/02/2020
Seguiment Informe anual de seguiment (2017-18) - Grau de Geografia 19/06/2019
Verificaciˇ Mem˛ria segona modificaciˇ (2012) - Grau de Geografia 20/12/2018
Verificaciˇ Informe segona modificaciˇ (2012) - Grau de Geografia 20/12/2018
Seguiment Informe de seguiment extern (2016-17) - Grau de Geografia 24/09/2018
Seguiment Informe anual de seguiment (2016-17) - Grau de Geografia 23/03/2018
Acreditaciˇ Resoluciˇ del Consell d'Universitats - Grau de Geografia 28/06/2017
Seguiment Informe anual de seguiment (2015-16) - Grau de Geografia 23/06/2017
Acreditaciˇ Informe final d'acreditaciˇ - Grau de Geografia 26/05/2017
Acreditaciˇ Informe d'autoavaluaciˇ - Grau de Geografia 01/07/2016
Seguiment Informe anual de seguiment (2014-15) - Grau de Geografia 04/03/2016
Seguiment Informe de seguiment extern (2013-14) - Grau de Geografia 29/07/2015
Seguiment Informe anual de seguiment (2013-14) - Grau de Geografia 13/02/2015
Seguiment Informe anual de seguiment (2012-13) - Grau de Geografia 18/02/2014
Verificaciˇ Mem˛ria primera modificaciˇ - Grau de Geografia 26/12/2013
Verificaciˇ Informe primera modificaciˇ - Grau de Geografia 26/12/2013
Seguiment Informe de seguiment extern (2011-12) - Grau de Geografia 30/07/2013
Seguiment Informe anual de seguiment (2011-12) - Grau de Geografia 06/02/2013
Seguiment Informe anual de seguiment (2010-11) - Grau de Geografia 26/01/2012
Verificaciˇ BOE Pla d'estudis verificat - Grau de Geografia 28/06/2010
Verificaciˇ Alta inicial. Resoluciˇ del Consell de Ministres - Grau de Geografia 04/09/2009
Verificaciˇ Mem˛ria del tÝtol oficial - Grau de Geografia 05/06/2009
Verificaciˇ Informe final de verificaciˇ - Grau de Geografia 05/06/2009

Grau de Llengua i Literatura Catalanes

La qualitat a la Facultat de Filosofia i Lletres

Comissiˇ de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
  • Laura Cladera Mut

 

Rendiciˇ de comptes i transparŔncia

ProcÚs Documents/any acadŔmic Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment (2022-23) - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 19/03/2024
Acreditaciˇ Resoluciˇ del Consell d'Universitats - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 30/05/2023
Acreditaciˇ Informe final d'acreditaciˇ - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 23/03/2023
Seguiment Informe anual de seguiment (2021-22) - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 20/03/2023
Acreditaciˇ Informe d'autoavaluaciˇ - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 01/10/2022
Seguiment Informe anual de seguiment (2019-20) - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 22/12/2021
Seguiment Informe de seguiment extern (2018-19) - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 22/12/2020
Seguiment Informe anual de seguiment (2018-19) - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 15/07/2020
Verificaciˇ BOE Pla d'estudis segona modificaciˇ (2004) - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 20/04/2020
Seguiment Informe anual de seguiment (2017-18) - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 19/06/2019
Seguiment Informe anual de seguiment (2016-17) - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 23/03/2018
Acreditaciˇ Resoluciˇ del Consell d'Universitats - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 28/06/2017
Seguiment Informe anual de seguiment (2015-16) - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 23/06/2017
Acreditaciˇ Informe final d'acreditaciˇ - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 28/04/2017
Acreditaciˇ Informe d'autoavaluaciˇ - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 01/07/2016
Seguiment Informe anual de seguiment (2014-15) - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 04/03/2016
Seguiment Informe anual de seguiment (2013-14) - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 13/02/2015
Verificaciˇ Mem˛ria segona modificaciˇ - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 30/07/2014
Verificaciˇ Informe segona modificaciˇ - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 30/07/2014
Seguiment Informe de seguiment extern (2012-13) - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 05/06/2014
Seguiment Informe anual de seguiment (2012-13) - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 18/02/2014
Seguiment Informe anual de seguiment (2011-12) - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 06/02/2013
Seguiment Informe de seguiment extern (2010-11) - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 27/06/2012
Verificaciˇ Mem˛ria primera modificaciˇ - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 21/06/2012
Verificaciˇ Informe primera modificaciˇ - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 21/06/2012
Seguiment Informe anual de seguiment (2010-11) - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 26/01/2012
Verificaciˇ BOE Pla d'estudis verificat - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 02/03/2010
Verificaciˇ Alta inicial. Resoluciˇ del Consell de Ministres - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 04/09/2009
Verificaciˇ Mem˛ria del tÝtol oficial - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 04/05/2009
Verificaciˇ Informe final de verificaciˇ - Grau de Llengua i Literatura Catalanes 04/05/2009

Grau de Llengua i Literatura Espanyoles

La qualitat a la Facultat de Filosofia i Lletres

Comissiˇ de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
  • Julia Lumbreras Mayans

 

Rendiciˇ de comptes i transparŔncia

ProcÚs Documents/any acadŔmic Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment (2022-23) - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 19/03/2024
Acreditaciˇ Resoluciˇ del Consell d'Universitats - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 30/05/2023
Acreditaciˇ Informe final d'acreditaciˇ - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 23/03/2023
Seguiment Informe anual de seguiment (2021-22) - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 20/03/2023
Acreditaciˇ Informe d'autoavaluaciˇ - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 01/10/2022
Seguiment Informe anual de seguiment (2019-20) - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 22/12/2021
Seguiment Informe anual de seguiment (2018-19) - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 15/07/2020
Seguiment Informe de seguiment extern (2017-18) - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 29/11/2019
Seguiment Informe anual de seguiment (2017-18) - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 19/06/2019
Verificaciˇ BOE Pla d'estudis primera modificaciˇ - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 03/04/2019
Seguiment Informe anual de seguiment (2016-17) - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 23/03/2018
Acreditaciˇ Resoluciˇ del Consell d'Universitats - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 28/06/2017
Seguiment Informe anual de seguiment (2015-16) - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 23/06/2017
Acreditaciˇ Informe final d'acreditaciˇ - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 28/04/2017
Acreditaciˇ Informe d'autoavaluaciˇ - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 01/07/2016
Seguiment Informe anual de seguiment (2014-15) - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 04/03/2016
Seguiment Informe de seguiment extern (2013-14) - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 29/07/2015
Seguiment Informe anual de seguiment (2013-14) - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 15/02/2015
Seguiment Informe anual de seguiment (2012-13) - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 18/02/2014
Seguiment Informe de seguiment extern (2011-12) - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 15/11/2013
Seguiment Informe anual de seguiment (2011-12) - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 06/02/2013
Seguiment Informe anual de seguiment (2010-11) - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 26/01/2012
Verificaciˇ Informe primera modificaciˇ - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 12/05/2011
Verificaciˇ Mem˛ria primera modificaciˇ - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 05/05/2011
Verificaciˇ BOE Pla d'estudis verificat - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 02/03/2010
Verificaciˇ Alta inicial. Resoluciˇ del Consell de Ministres - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 04/09/2009
Verificaciˇ Mem˛ria del tÝtol oficial - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 04/05/2009
Verificaciˇ Informe final de verificaciˇ - Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 04/05/2009

Grau de Treball Social

La qualitat a la Facultat de Filosofia i Lletres

Comissiˇ de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
  • Alexandra Reus Luque

 

Rendiciˇ de comptes i transparŔncia

ProcÚs Documents/any acadŔmic Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment (2022-23) - Grau de Treball Social 19/03/2024
Acreditaciˇ Resoluciˇ del Consell d'Universitats - Grau de Treball Social 30/05/2023
Acreditaciˇ Informe final d'acreditaciˇ - Grau de Treball Social 23/03/2023
Seguiment Informe anual de seguiment (2021-22) - Grau de Treball Social 20/03/2023
Acreditaciˇ Informe d'autoavaluaciˇ - Grau de Treball Social 19/09/2022
Seguiment Informe anual de seguiment (2019-20) - Grau de Treball Social 22/12/2021
Seguiment Informe de seguiment extern (2018-19) - Grau de Treball Social 22/12/2020
Seguiment Informe anual de seguiment (2018-19) - Grau de Treball Social 15/07/2020
Seguiment Informe anual de seguiment (2017-18) - Grau de Treball Social 19/06/2019
Seguiment Informe anual de seguiment (2016-17) - Grau de Treball Social 23/03/2018
Acreditaciˇ Resoluciˇ del Consell d'Universitats - Grau de Treball Social 28/06/2017
Seguiment Informe anual de seguiment (2015-16) - Grau de Treball Social 23/06/2017
Acreditaciˇ Informe final d'acreditaciˇ - Grau de Treball Social 08/05/2017
Acreditaciˇ Informe d'autoavaluaciˇ - Grau de Treball Social 01/07/2016
Seguiment Informe anual de seguiment (2014-15) - Grau de Treball Social 04/03/2016
Seguiment Informe anual de seguiment (2013-14) - Grau de Treball Social 13/02/2015
Verificaciˇ Mem˛ria segona modificaciˇ - Grau de Treball Social 23/12/2014
Verificaciˇ Informe segona modificaciˇ - Grau de Treball Social 23/12/2014
Seguiment Informe de seguiment extern (2012-13) - Grau de Treball Social 05/06/2014
Seguiment Informe anual de seguiment (2012-13) - Grau de Treball Social 18/02/2014
Verificaciˇ Mem˛ria primera modificaciˇ - Grau de Treball Social 12/11/2013
Verificaciˇ Informe primera modificaciˇ - Grau de Treball Social 12/11/2013
Seguiment Informe anual de seguiment (2011-12) - Grau de Treball Social 06/02/2013
Seguiment Informe de seguiment extern (2010-11) - Grau de Treball Social 27/06/2012
Seguiment Informe anual de seguiment (2010-11) - Grau de Treball Social 26/01/2012
Verificaciˇ BOE Pla d'estudis verificat - Grau de Treball Social 28/06/2010
Verificaciˇ Alta inicial. Resoluciˇ del Consell de Ministres - Grau de Treball Social 30/10/2009
Verificaciˇ Mem˛ria del tÝtol oficial - Grau de Treball Social 25/06/2009
Verificaciˇ Informe final de verificaciˇ - Grau de Treball Social 25/06/2009