Membres

 1. El degà o degana, que la presideix ( Resolució 13417), els vicedegans/nes ( Resolució 13450-Resolució 13487 FOU 495) i el/la secretari/a (Resolució 13451) FOU 493
  1. Pérez Rodríguez, Eva María (Vicedegana Estudis Anglesos)
  2. Deyá Bauzá, Miguel Jose (Degà)
  3. Escandell Proust, Isabel Juana (Secretària)
  4. Falero Folgoso, Francisco José (Vicedegà d’Història de l’Art)
  5. González Guardiola, Joan (Vicedegà Filosofia)
  6. Revelles Esquirol, Jesús (Vicedegà Llengua i Literatura Catalanes)
  7. Casado de Staritzky, Tatiana (Vicedegana de Treball Social)
  8. Monserrat Roig, Catalina (Vicedegana Llengua i Literatura Espanyoles)
  9. Petrus Bey, Joana Maria (Vicedegana de Geografia)
  10. Salas Vives, Pere (Vicedegà Història)
 2. Els directors dels departaments implicats en la docència d’almenys una assignatura bàsica o obligatòria completa dels estudis que s’imparteixen al centre o la persona que deleguin (FOU 492/2020)
  1. Adame Obrador, Teresa (Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació)
  2. Capellà Galmés, Miquel Àngel (Ciències Històriques i Teoria de les Arts)
  3. Carbonero Gamundí, Maria Antònia (Filosofia i Treball Social)
  4. Cardona Coll, Daniel (Economia Aplicada)
  5. Conde Tejón, Antonio (Dret Privat)
  6. Comas Rubí, Francesca (Pedagogia i Didàctiques Específiques)
  7. Estrany Bertos, Josep Joan (Geografia)
  8. Guiscafrè Danús, Jaume (Filologia Catalana i Lingüística General)
  9. Janer Torrens, Joan David (Dret Públic)
  10. Jarazo Álvarez, Rubén (Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica)
  11. Sitges Quirós, Carolina (Psicologia) 
 3. Un nombre de professors distribuïts entre els títols de grau adscrits a la facultat o escola (FOU 492/2020)
  1. Albero Santancreu, Daniel (Ciències Històriques i Teoria de les Arts)
  2. Amengual Pizarro, Marian (Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica)
  3. Barceló Coblijn, Lluis (Filologia Catalana i Lingüística General)
  4. Bernat Vistarini, Antonio ( Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica)
  5. Binimelis Sebastian, Jaume (Geografia)
  6. Brotons Capó, Magdalena ( Ciències Històriques i Teoria de les Arts)
  7. Burges Cruz, Lucrecia (Filosofia i Treball Social)
  8. Calvo Trias, Manuel Antonio ( Ciències Històriques i Teoria de les Arts)
  9. Caro Blanco, Fernanda ( Filosofia i Treball Social)
  10. Cerdà Garriga, Magdalena ( Ciències Històriques i Teoria de les Arts)
  11. Deyà Bauzá, Miguel José ( Ciències Històriques i Teoria de les Arts)
  12. Dols Salas, Nicolau ( Filologia Catalana i Lingüística General)
  13. Escandell Proust, Isabel J. ( Ciències Històriques i Teoria de les Arts)
  14. Garcia Garcia, Cels (Geografia)
  15. Juan Garau, Maria (Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica)
  16. Lladó Pol, Francisca (Ciències Històriques i Teoria de les Arts)
  17. Llinàs Begón, Joan Lluis (Filosofia i Treball Social)
  18. Luján López, Jose Luís ( Filosofia i Treball Social)
  19. Mesquida Cantallops, Joan Antoni (Filologia Catalana i Lingüística General)
  20. Mestre Miquel, Joana Maria ( Filosofia i Treball Social)
  21. Ordinas Garau, Antoni (Geografia)
  22. Payeras Grau, Maria ( Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica)
  23. Petrus Bey, Joana Maria (Geografia)
  24. Picornell Belenguer, Catalina Mercè (Filologia Catalana i Lingüística General)
  25. Prieto Arranz, José Igor ( Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica)
  26. Rodríguez-Gallego López, Fernando ( Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica)
  27. Sanz Merino, Noemí ( Filosofia i Treball Social)
  28. Servera Baño, Josep ( Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica)
  29. Suárez Gómez, Cristina ( Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica)
  30. Todt, Jens Oliver ( Filosofia i Treball Social)
 4. Un nombre d’estudiants igual al cinquanta per cent del nombre de professors de l’apartat anterior FOU 489/2020
  1. Aranda Rosa, Neus (Història de l’Art)
  2. Carbonell Pasero, Neus (Història de l’Art)
  3. Cereceda Oliver, Santiago (Treball Social)
  4. De la A González, Julio (Llengua i Literatura Espanyoles)
  5. García Giménez, Daniel (Filosofia)
  6. Gomila Planas, Pere (Geografia)
  7. Juárez Ortega, Jaime (Estudis Anglesos)
  8. Moreno Julià, Martí (Estudis Anglesos)
  9. Ordoñez Bonet, Laura (Treball Social)
  10. Pujol Mateu, Damià (Llengua i Literatura Catalanes)
 5. Dos representants del personal d’administració i serveis que desenvolupin llurs funcions a la facultat o escola (FOU 489/2020)
  1. Dols Amengual, Margalida
  2. Font Batle, Magdalena