Escoltar

VII Seminari d'Estudis Medievals

«Ciutat és congregació concordant de moltes persones». La ciutat medieval i les seves gents

8 i 15 de març de 2019
Arxiu del Regne de Mallorca
Carrer de Ramon Llull, 3, Palma

La ciutat, entesa com a espai físic, fou tractada en la passada edició del Seminari d’Estudis Medievals. En la present, i a partir d’una perspectiva interdisciplinària, es pretén continuar amb l’examen de les urbs medievals però analitzant-ne aspectes de naturalesa més intangible. En especial els vinculats als grups socials i col•lectius que contribuïren a la configuració i el desenvolupament de la vida urbana. La citació de Francesc Eiximenis a Lo Crestià «Ciutat és congregació concordant de moltes persones» testimonia que fou un espai de convivència i interacció d’una variada multitud de gent, des dels estaments més pobres fins a les elits socials. A la vegada aquests foren els generadors directes de la part més visible de les ciutats, els vestigis de la qual acrediten l’important paper dels promotors i artistes en la seva erecció, transformació i embelliment.

 

Data de l'esdeveniment: 08/03/2019

Data de publicació: 16/01/2019